Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Cerkiew w fastach
JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Parafia Prawosławna w Fastach  

 

Plan nabożeństw:

12.07.24r. św. ap. Piotra i Pawła

o godz. 9:00 Św. Liturgia

 

  

W każdą niedzielę o godz. 9:00 Św. Liturgia

 

 

 

W pierwszą niedzielę miesiąca po św.Liturgii - Molebien w intencji zdrowia 

W ostatnią niedzielę miesiąca po św.Liturgii - Panichida za zmarłych

 

ZAPRASZAMY

 

Odbiór prac w Fastach

Adam Musiuk – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z pracownikami urzędu dokonał odbioru części prac przy zabytku, jakim jest cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.

Odbiór dotyczył wymiany pokrycia dachowego na kopułach nad korpusem nawowym.

W ostatnich latach właściciel zabytku przeprowadził szereg prac przy tym obiekcie, dotyczyły one zarówno elewacji, jak i wnętrza.

Pierwszą cerkiew w Fastach zbudowano najprawdopodobniej po 1533 r., kiedy to Aleksander Chodkiewicz przekazał miejscowe dobra monasterowi w Supraślu. Obecną świątynię wzniesiono w 1875 r.

Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków na mocy decyzji z 1979 r. oraz 1983 r.

 

Wręczenie osobom zasłużonym odznak „Za opiekę nad Zabytkami”

https://wuoz.bialystok.pl/promocja-drugiej-czesci-monografii-o-wladyslawie-paszkowskim-wojewodzkim-konserwatorze-zabytkow/

 

 

W dniu 22 września 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków dokonała odbioru inwestycji w zakresie wykonania polichromii we wnętrzu cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.

https://wuoz.bialystok.pl/wizyta-pwkz-w-fastach/

 

 

 
 
 Koncert Muzyki Cerkiewnej 

 

 

Koncert Muzyki Cerkiewnej był podsumowaniem realizacji zadania "Tradycja w śpiewie zamknięta (III edycja)" 

W ramach dwóch pierwszych jak i obecnej edycji zadania zrealizowano warsztaty śpiewu, w których uczestniczyli członkowie chóru Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach. 

 

 

 

 Dziękujemy  Fundacji Hagia Marina i Panu Patrykowi Panasiukowi za wsparcie Koncertu Muzyki Cerkiewnej i pomoc w realizację wykonania fresków ołtarza.

 

 

 

 

DOTACJE 

 

Polichromia ołtarza - dotacja z MSWiA

 

 

 

 

                                      Dotacja MKiDN 22r.

 

Oczyszczenie, naprawa i zabezpieczenie dachu wraz z kopułami oraz wymiana rur spustowych

 

 

 

 Dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego:

 

 

 Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach 10 lipca rozpoczęła realizację zadania publicznego "Tradycja w śpiewie zamknięta (III edycja)", należącego do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe.

 

 

Celem ogólnym zadania jest realizacja koncertu zmierzającego do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej. Celami szczegółowymi Zadania są:

 

1. zapoznanie mieszkańców województwa z bogactwem muzycznym, tradycjami i zwyczajami Ziemi Podlaskiej,

 

2. rozbudzanie poczucia tożsamości mniejszości zamieszkujących Podlasie,

 

3. kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów i wyznań, ich kultury i języka.

 

W ramach zadania zakłada się przeprowadzenie warsztatów śpiewu dla uczestników. Głównym

 

elementem będzie koncert, na którym uczestnicy warsztatów zaprezentują efekt prac.

 

Koncert odbędzie się w Cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach i będzie dostępny on-line na Fanpage Parafii. O terminie Koncertu poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

 

Wartość zadania: 7 400,00 zł

 

Przyznana kwota dotacji z Budżetu Województwa podlaskiego: 6 600,00 zł

 

 

 

 

 

 

Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach 10 lipca rozpoczęła realizację zadania publicznego „Kultura w Ikonie zamknięta (III edycja)”, należącego do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe.

 

Celem ogólnym zadania jest realizacja warsztatów ikonograficznych zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości wyznaniowych województwa podlaskiego.

 

Celami szczegółowymi Zadania są:

 

1. zapoznanie mieszkańców województwa z bogactwem kulturowym, tradycjami i zwyczajami Ziemi Podlaskiej,

 

2. rozbudzanie poczucia tożsamości mniejszości zamieszkujących Podlasie,

 

3. kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów i wyznań, ich kultury i języka.

 

W ramach zadania przewiduje się organizację warsztatów ikonograficznych ukazując kulturę                          i tradycję prawosławia na Podlasiu. Warsztaty realizowane będą w terminie od lipca do grudnia 2022r. Liczba godzin warsztatów wyniesie co najmniej 30 h.  W warsztatach łącznie uczestniczyć będzie 12 osób - mieszkańców województwa podlaskiego w wieku od 12 roku życia.

 

Wartość zadania: 8 000,00 zł

 

Przyznana kwota dotacji z Budżetu Województwa podlaskiego: 7 000,00 zł

 

 

 

 

LGD Puszcza Knyszyńska

 

Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w 2021roku zaczęła realizować projekt pn: „Rewitalizacja Cerkwi pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach – Odrestaurowanie polichromii”, którego celem nadrzędnym jest rewitalizacja zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków budynku Cerkwi pod nr A-394. Projekt ten stanowi ostatnią część prac związanych z remontem i zabezpieczaniem zabytku, a jego realizacja ma za zadanie poprawę stanu zachowania oraz utrzymanie walorów artystycznych i historycznych wnętrza Cerkwi stanowiącego przykład sztuki cerkiewnej województwa podlaskiego. Zakres projektu przewiduje niezbędne prace konserwatorskie polegające na odrestaurowaniu polichromii w budynku Cerkwi - zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytków, mające na celu renowację zabytku oraz zapobiegnięcie jego dalszej degradacji.

Termin realizacji projektu: od 04.10.2021r. do 30.09.2022r.

Całkowity koszt projektu wynosi: 165 201,93 PLN brutto.

Kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego: 120 597,40 PLN brutto.

Wsparcie uzyskane poprzez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska www.puszczaknyszynska.org

 

 

 

 

 

 https://www.facebook.com/cerkiewfasty/videos/2594815347444318

  

                           Zakończenie 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Dobiegła końca jubileuszowa edycja Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej. W dniach 13-18.09.2021r. byliśmy świadkami niezwykłej duchowej uczty, która stała się możliwa dzięki chórom, jakie zachciałby wziąć udział w wydarzeniu. Było to ponad 400 artystów z Polski i z zagranicy. Najlepsze z nich zostały nagrodzone przez jury.

 

I miejsce:

 Chór Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego. Fasty, Polska.

Dyrygent: mgr Joanna Augustyńczuk.

 

GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cerkiewfasty/

 

 

 

Koncert On-Line: https://www.facebook.com/cerkiewfasty/videos/1066923443777830

 

 

 

LGD Puszcza Knyszyńska

1 PROJEKT

Tytuł projektu: „Rewitalizacja Cerkwi pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach”

Nazwa beneficjenta: Parafia Prawosławna pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach

Temat priorytetu: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Oś priorytetowa: 8 Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Całkowita wartość projektu: 195 325,83 zł

Wartość dofinansowania: 142 509,73 zł

 

Projekt obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie podłogi, remoncie wentylacji grawitacyjnej, wymianie i renowacji części stolarki budowlanej wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego, montaż schodołazu gąsienicowego.

Celem nadrzędnym projektu „Rewitalizacja Cerkwi pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach” była dofinansowany w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego RPO WP 2014-2020 stanowi najważniejszą część ww. projektu w związku z czym jego nadrzędnym celem staje się rewitalizacja zabytkowego budynku i przeznaczenie go na cel społeczny.